Công ty CP Ứng Dụng Công Nghệ Xanh Việt Nam xin trân trọng thông tin đến quý khách hàng về thông tin về vận chuyển và giao nhận


1. Các phương pháp giao hàng

  • Giao hàng ra bến xe
  • Dịch vụ chuyển phát: giaohangnhanh, giaohangtietkiem, viettel post

2. Thời gian giao hàng

  • Chi phí vận chuyển sẽ miễn phí cho đơn hàng từ: 500.000 VNĐ trở lên.
  • Thời gian giao hàng từ 2-7 ngày (trừ chủ nhật và các ngày lễ do nhà nước quy định)
  • Trường hợp công ty phát sinh sự cố ngoài ý muốn gây chậm trễ trong việc giao hàng sẽ có nhân viên thông báo kịp thời và sẵn sàng tạo cơ hội cho khách hàng hủy đơn nếu có.

3. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng;

c) Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;

d) Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.

– Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.