Liên hệ với chúng tôi
Công nghệ xanh 4.0
Gọi chúng tôi
Địa chỉ
Lô CN12, Cụm khu công nghiệp Phù Việt, Xã Việt Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Thời gian hoạt động
Sáng 7h30 -11h30
Chiều 13h30 - 17h30
Mạng xã hội